VietnameseLove - Đánh giá

VietnameseLove Logo

50% đă được khuyên dùng, 1 Đánh giá

  1. VietnameseLove
  2. VietnameseLove Đánh giá
  3. Viết đánh giá về VietnameseLove

VietnameseLove

Vietnamese dating at VietnameseLove.com

Find Vietnamese girls for dating and more!

VietnameseLove Details

Hits: 1060

URL: https://www.vietnameselove.com/

Danh mục: hẹn ḥ chung

Đánh giá: 1


VietnameseLove đánh giá (1):

VietnameseLove - Upset about customer service

0

Đánh giá:
I never feel good for customer service of this website. I got problem when i confirm wrong my email and they locked my account. They said if i upgrade to premium member then it would unlock, until I upgraded, i still not use my account, still not send, receive and read inbox. They said they would reply me withthin 24 hrs, until now is monday, it mean 72 hrs, i didnt get any reply or anyone reply for my case. I thought weekend they would off, ok! Now is monday, why no one do it for me while my case is urgently case!

Viết đánh giá về VietnameseLove

  • email của bạn không thể thấy bởi thành viên khácKhông
Không thích hợp / không b́nh


Gửi tôi một email khi ai đó đánh giá về website này

Gửi tôi

Xem VietnameseLove


Trang chủ » hẹn ḥ chung » VietnameseLove