Âhja

Hạna

Ưu điểm
Nân

Nhược điểm
Vâng

Xem Fuckbook Vietnam Nhận xét về Fuckbook Vietnam

Viết phản hồi cho nhận xét này

Gửi email cho tôi mỗi khi có người viết nhận xét mới về Fuckbook Vietnam
Gửi email cho tôi mỗi khi có người phản hồi về nhận xét của tôi
Tôi đồng ý với Điều khoản dịch vụ