Đánh giá được viết từ IP (49704)

Nua.vn - looking for a female partner

0

Đánh giá:
Am a nice and a responsible man very humane caring and loving,i love new adventures easygoing and sports.

Chuyên gia:
Am looking for a nice and sincere female partner for long-term relationship

Nguyên cứu:
Good and courage

mark khuyến nghị Nua.vn tới bạn bè/ người thân

B́nh luận viết từ IP