Đánh giá được viết từ IP (45781)

Ai Yeu Toi - nguoi yeu toi

1

Đánh giá:
tôi rất thích một người.Nhưng tôi không biết,người đó có thích tôi hay không,chắc có lẽ người đó đã thích một cô gái khác rồi chăng

Chuyên gia:
toan

Nguyên cứu:
khoa hoc

thuc uyen khuyến nghị Ai Yeu Toi tới bạn bè/ người thân

B́nh luận viết từ IP